POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), obowiązuje w INCOMED.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest PHU INCOMED Wojciech Zgajewski z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. gen. Leopolda Okulickiego nr 7/9, NIP: 5761328863 , REGON: 142167477. (dalej: „INCOMED”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym:  biuro@incomed.pl .

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej przez nas działalności oraz wywiązania się przez INCOMEDz obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług to musisz podać niezbędne do tego dane osobowe.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INCOMED oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • działania zmierzające do zawarcia umowy z klientem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • rozliczeń, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres przewidziany w przepisach prawa, co do zasady przez okres 5 lat, liczonych od zdarzenia prawnego, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego, 
 • rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO,
 • dochodzenie i obrona roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przez okres upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzenie działań marketingowych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – po uzyskaniu wcześniej dobrowolnie wyrażonej zgody,
 • przetwarzanie plików cookies - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w celu dostosowania treści do potrzeb użytkownika. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies. 

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością INCOMED może udostępniać gromadzone dane osobowe:

 • osobom współpracującym z INCOMED, m.in. ekspertom w zakresie ochrony danych osobowych, adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z INCOMED w zakresie świadczonych usług,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym INCOMED w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z  przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane tylko w zakresie niezbędnym i na podstawie zawartej umowie oraz wyłącznie zgodnie z  poleceniami wydanymi przez INCOMED.

IV. PRAWA KLIENTÓW, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI. PRZETWANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).

VII. CIASTECZKA - COOKIES (informacje dotyczące urządzenia końcowego)

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie zmiany odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

W celu udoskonalenia funkcjonalności INCOMED wykorzystuje pliki cookies, w celu:

 1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
 2. uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);
 3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 4. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

 1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);
 2. zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.

Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych klientów.